ưu đãi thành viên

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ƯU ĐÃI TOÀN HỆ THỐNG THẾ GIỚI ĐỒ TẬP

Giảm 20% trên mỗi hoá đơn
Giảm 15% trên mỗi hoá đơn
Tặng túi giày với hoá đơn 500k

VINID

Giảm 50% sản phẩm đầu tiên
30 ngày tập yoga miễn phí
Giảm 50% sản phẩm quần áo đầu tiên

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Giảm 50% sản phẩm quần áo đầu tiên
Giảm 20% tất cả sản phẩm quần áo
Tặng 14 ngày tập miễn phí