14 - 18/12: 90 Ông Ích Khiêm, P.11, Q.11

20 - 24/12: 421 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, Q.9