"MUA SẮM ĐÃ TAY - NHẬN NGAY LÌ XÌ"

MUA 5 NHẬN 500K

MUA 4 NHẬN 300K

MUA 3 NHẬN 200K

MUA 2 NHẬN 100K

Áp dụng với các sản phẩm trên 200K

"ĐỒNG GIÁ TỪ 79K CÁC SẢN PHẨM QUẦN ÁO"